PayU

 REGULAMINY:

I. SKLEPU GALERII STALOWA

II. STALOWYCH AUKCJI SZTUKI

I. REGULAMIN SKLEPU GALERII SZTUKI STALOWA

§ 1 Wstęp

1.        Sklep internetowy Galerii Sztuki STALOWA z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stalowej 26  (zwany dalej Sklepem) działający pod adresem www.sklep.stalowa.art.pl prowadzony jest przez:

 

P.W. Solo Krzysztof Fabijański

Mełgiewska 74

20-950 Lublin

NIP 712-005-03-00

REGON 004161728

Telefon/Fax + 48 81 746 58 33 lub +48 81 746 06 90

Numer konta: 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440 BGŻ BNP Paribas S.A.IV O/Lublin.

2.     

 Siedziba Galerii i adres do korespondencji:

 

Galeria STALOWA

Stalowa 26

03-426 Warszawa

Telefon + 48 22 380 3443

Fax +48 22 380 3343

www.stalowa.art.pl

galeria@stalowa.art.pl

3.       Słownik:

o    Firma – P.W. Solo Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74, 20-950 Lublin;

o    Galeria – Galeria Sztuki STALOWA, ul. Stalowa 26, 03-426 Warszawa;

o    Sklep – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.sklep.stalowa.art.pl;

o    Praca – oferowany do sprzedaży na stronie Sklepu obraz, grafika , rysunek, rzeźba lub inne dzieło sztuki;

o    Wydawnictwa – oferowane do sprzedaży na stronie sklepu wydawnictwa Galerii (katalogi, książki, albumy, foldery i tym podobne);

o    Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupu w Sklepie;

o    Materiały – wszelkie treści oraz zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu;

o    Rejestracja – założenie konta Klienta poprzez podanie danych osoby fizycznej (imię, nazwisko, adres, telefon i adres mailowy) albo dane osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (nazwa, adres, telefon, adres mailowy, NIP) oraz wybór hasła niezbędnych do korzystania ze Sklepu;

o    Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wybór i dodawanie oferowanych produktów (prac i wydawnictw) do Zamówienia;

o    Zamówienie – dodanie dostępnych na stronie Sklepu produktów (prac i wydawnictw) do Koszyka i potwierdzenie chęci zakupu poprzez kliknięcie w link przesłany przez Sklep mailem;

o    Adres Dostawy – adres, który Klient wskazuje Sklepowi jako miejsce dostarczenia Zamówienia;

o    Formy Płatności – sposoby dokonania zapłaty za złożone w Sklepie Zamówienie: przelew bankowy, karta kredytowa, płatność poprzez serwis PayU, płatność gotówką przy dostawie lub gotówką w siedzibie Galerii;

o    Sposoby Dostawy – sposoby dostarczenia Zamówienia pod wskazany przez Klienta Adres Dostawy;

o    Rachunek Bankowy – numer konta bankowego Firmy:

- dla płatności krajowych w złotówkach: 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440 BGŻ BNP Paribas S.A.IV O/Lublin

- dla płatności zagranicznych w złotówkach: PL 28 2030 0045 1110 0000 0284 0440 BGŻ BNP Paribas S.A.IV O/Lublin

- dla płatności zagranicznych w Euro: PL 58 2030 0045 3110 0000 0032 3630 BGŻ BNP Paribas S.A.IV O/Lublin

 SWIFT BGŻ BNP Paribas S. A: PPABPLPK

§2 Postanowienia ogólne

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień na Prace oraz Wydawnictwa, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta należności za zamówienia, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2.       Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne.

3.    Firma nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

4.       Przeglądanie oferty Galerii nie wymaga rejestracji, jednakże uzyskanie dostępu do cen oraz składanie zamówień możliwe jest dopiero po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

5.       Sklep gwarantuje, że wszystkie oferowane w nim prace są oryginalne, pozyskane bezpośrednio z pracowni artystów.

6.       Podane na stronie Sklepu ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

7.       Sklep prezentuje zdjęcia oryginalnych Prac, jednakże przedstawiona w Sklepie kolorystyka może nieznacznie różnić się od rzeczywistej w zależności parametrów technicznych monitora Klienta.

8.       Do przeglądania Sklepu niezbędny jest dostęp do internetu, przeglądarka internetowa oraz zaakceptowanie Polityki Prywatności.

§3 Składanie Zamówień

1.       Klient może przeglądać asortyment Sklepu i składać zamówienia 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.

2.       Dodanie Pracy lub Wydawnictwa do Koszyka umożliwia rozpoczęcie procesu składania Zamówienia, podczas którego Klient:

o    podaje Adres Dostawy;

o    wybiera potwierdzenie zakupu w formie paragonu fiskalnego lub faktury (po podaniu nazwy firmy i numeru NIP podczas rejestracji);

o    wybiera Formę Płatności;

o    wybiera Sposób Dostawy;

o    akceptuje postanowienia Regulaminu;

o    potwierdza Zamówienie.

3.       Złożenie zamówienia oznacza zgodę na wykorzystywanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia, zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 4 Opłacanie Zamówień

1.       Klient wybiera dogodną dla niego formę płatności:

o    przelew bankowy – Sklep generuje i przesyła mailem fakturę proforma w oparciu o którą Klient dokona zapłaty za Zamówienie; fakturę można pobrać również w panelu Moje Konto na stronie Sklepu;

o    karta kredytowa – Klient zostanie przekierowany na bezpieczną, szyfrowaną stronę operatora i uzupełnia dane niezbędne do zrealizowania płatności;

o    płatność poprzez PayU – Klient zostanie przekierowany na bezpieczną, szyfrowaną stronę wybranego przez siebie banku za pośrednictwem którego dokona płatności za Zamówienie;

o    płatność gotówką przy dostawie – Klient dokona płatności gotówką kurierowi przy dostawie;

o    płatność gotówką w siedzibie Galerii – Klient dokona płatności gotówką w siedzibie Galerii przy ul. Stalowej 26 w Warszawie.

2.       Po wybraniu Formy Płatności Klient zobowiązany jest do uiszczenia należności za Zamówienie w przeciągu 48h – po upływie tego terminu Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania złożonego zamówienia.

§ 5 Warunki dostawy

1.       Zamówione w Sklepie Wydawnictwa i Prace o wymiarach nieprzekraczających 300 cm (obwód + najdłuższy bok) wysyłane na ternie Polski są za pośrednictwem firmy kurierskiej w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Firmy.

2.       Klient jest zobowiązany do obejrzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera w celu sprawdzenia, czy podczas transportu nie została ona uszkodzona.

3.       Zamówione w sklepie Prace o wymiarach niestandardowych (których obwód i najdłuższy bok przekraczają 300 cm) dostarczane są przez firmę kurierską lub transportem własnym Galerii po telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu szczegółowych kosztów i terminu dostawy z pracownikiem Galerii.

4.       Sklep oferuje także możliwość odbioru osobistego Prac i Wydawnictw w Galerii codziennie w godzinach 12:00-19:00.

§ 6 Realizacja Zamówień

1.       Realizacja Zamówienia następuje po:

o    wpłynięciu należności na konto Firmy w przypadku płatności przelewem;

o    potwierdzeniu płatności przez serwis obsługujący karty kredytowe oraz serwis PayU;

o    wpłacie gotówki bezpośrednio w kasie Galerii STALOWA;

o    wybraniu formy płatności – „płatność gotówką przy dostawie”.

2.       Zamówienia realizowane są w następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu należności za Zamówienie z wyłączeniem Prac, o których mowa w § 5 pkt.3.

3.       W przypadku, gdy adres dostawy lub inne elementy zamówienia mogłyby wskazywać na złożenie nieprawdziwego zamówienia, a nie ma możliwości telefonicznego lub mailowego potwierdzenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania Zamówienia.

4.       Na życzenie Klienta Sklep wystawi fakturę VAT marża za zamówione Prace i fakturę VAT za zamówione Wydawnictwa.

§7 Anulowanie zamówień i odstąpienia od umowy

1.       Klient ma prawo anulować Zamówienie w przeciągu 48h od jego złożenia, a po jego opłaceniu do momentu przekazania Zamówienia firmie spedycyjnej. W tym celu należy skontaktować się z pracownikiem Galerii telefonicznie pod numerem + 48 22 380 34 43.

2.       Klient ma prawo odstąpić od zawartej ze Sklepem umowy kupna-sprzedaży w przeciągu 14 dni od daty otrzymania Zamówienia bez podania przyczyny, jednakże w takiej sytuacji zobowiązany jest zwrócić zamówione Prace lub Wydawnictwa na swój koszt w nienaruszonym stanie po przekazaniu uzupełnionego i podpisanego formularza o odstąpieniu od umowy (stanowiącego Załacznik 1 do nieniejszego Regulaminu) Sklepowi drogą mailową na adres: galeria@stalowa.art.pl. W takiej sytuacji Sklep zwróci kwotę uiszczoną za zamówienie na podany przez Klienta rachunek bankowy w przeciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwrotu Zamówienia.

§ 8 Reklamacje i wymiana

1.       Reklamacji podlegają Prace i Wydawnictwa uszkodzone podczas transportu po spisaniu w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę z Zamówieniem protokołu szkody.

2.       W innych sprawach związanych z reklamacjami należy skontaktować się z pracownikiem Galerii pod numerem + 48 22 380 34 43.

3.       Reklamacje związane z rozbieżnościami w kolorystyce prezentowanej na stronie nie będą uwzględniane.

4.       Wymiana zamówionych Prac i Wydawnictw jest możliwa po uzgodnieniu z pracownikiem Galerii pod numerem + 48 22 380 34 43, lecz tylko w sytuacji, gdy wymieniane artykuły są w nienaruszonym i niezmienionym stanie, a wartość nowego Zamówienia jest wyższa lub równa poprzedniej.

§ 9 Postanowienia końcowe

1.       Sklep dołoży wszelkich starań, by prezentowane na stronie www.sklep.stalowa.art.pl informacje były aktualne.

2.       W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego mające zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

3.       Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz. U. z roku 2002 Nr 101 poz. 926) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4.       Wszelkie sprawy sporne pracownicy Sklepu będą starali się rozwiązywać na korzyść Klienta, z zachowaniem procedur ustalonych niniejszym Regulaminem.

 

 

Załącznik 1

 

Data, Miejscowość

 

Imię i nazwisko

 

Adres

 

 

 

                                   Galeria Sztuki STALOWA

 

ul. Stalowa 26

 

03-426 Warszawa

 

www.stalowa.art.pl

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) odstępuję od umowy  zawartej dnia .................................................... dotyczącej zakupu dzieła sztuki – zamówienie nr............................................ .

 

Proszę o zwrot kwoty ....................... PLN (słownie ..........................................) na mój rachunek bankowy........................................................................................ .

 

 

 II. REGULAMIN STALOWEJ AUKCJI SZTUKI


POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 

1. Organizatorem STALOWEJ Aukcji Sztuki jest Galeria Sztuki STALOWA z siedzibą przy ul. Stalowej 26, 03-426 w Warszawie, której właścicielem jest Krzysztof Fabijański prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.W. „Solo” Krzysztof Fabijański, ul. Mełgiewska 74, 20-950 Lublin, NIP 712-005-03-00, zwany dalej Organizatorem. Numer rachunku bankowego: Bank BGŻ BNP Paribas S.A Oddział w Lublinie:  28 2030 0045 1110 0000 0284 0440.

2. Przedmiotem Aukcji są dzieła sztuki przyjęte w komis od ich twórców, aktualnych właścicieli lub stanowiące własność Galerii STALOWA. Zgodnie z ich oświadczeniem dzieła te są wolne od wad prawnych, prawno-rzeczowych i nie są obciążone prawami osób trzecich.

3. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

4. Terminy aukcji każdorazowo ustalane są przez Organizatora i publikowane na stronie www.stalowa.art.pl i www.aukcje.stalowa.art.pl.

5. Aukcja mieszana zostanie przeprowadzona w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, z możliwością licytacji on-line dostępną na stronie stalowa.onebid.pl.

6. Organizator ma prawo do wycofania dzieła sztuki z Aukcji bez podania przyczyn.

7. Organizator nie pobiera wadium.

8. Cena wywoławcza każdego dzieła sztuki określona jest każdorazowo przez Organizatora w materiałach aukcyjnych. Dyptyki, tryptyki i poliptyki, o ile Organizator nie określi inaczej,  stanowić będą jedną pozycję aukcyjną.

9. Minimalne przebicie wynosi 50,- PLN, po przekroczeniu kwoty 1 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 100,- PLN, a po przekroczeniu kwoty 2 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 200,- PLN. Po przekroczeniu kwoty 5 000,- PLN minimalne przebicie wynosi 500, - PLN.

10. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu. Organizator ma prawo dochodzić należności za wylicytowaną pracę na drodze prawnej.

11. Nabywca otrzymuje paragon fiskalny lub na życzenie fakturę VAT Marża.

12. Odbiór wylicytowanych i opłaconych dzieł sztuki powinien nastąpić w miejscu aukcji, bezpośrednio po aukcji, lub później w siedzibie Galerii STALOWA przy ul. Stalowej 26 w Warszawie (pon. - pt. 12:00 - 19:00,  sob. - nd. 12:00 - 17.00), nie później, niż 20 dni od zakończenia Aukcji i jest możliwy po uiszczeniu należności za wylicytowaną pracę powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%. Po upływie tego terminu przechowywanie nabytego dzieła sztuki odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy. Na życzenie Nabywcy Galeria STALOWA za odrębnie ustaloną opłatą wyśle dzieło sztuki za pośrednictwem firmy kurierskiej.

13. Uczestnik Aukcji, którego oferta będzie najwyższa otrzyma po zakończeniu Aukcji maila z informacją o wygranej licytacji oraz danymi dotyczącymi płatności i odbioru dzieła sztuki z Galerii STALOWA.

 

AUKCJA MIESZANA - MŁOTKOWA I INTERNETOWA W CZASIE RZECZYWISTYM Z TRANSMISJĄ ONLINE:

 

14. Dzieła sztuki będące przedmiotem Aukcji prezentowane będą w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, oraz w katalogu danej Aukcji, do którego link zostanie każdorazowo umieszczony na stronie www.aukcje.stalowa.art.pl.

15. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego przed aukcją i uzyskanie licytacyjnego numeru indentyfikacyjnego. Wszystkie dane osobowe Uczestnika pozostają do wglądu wyłącznie dla odpowiednio przeszkolonych pracowników Galerii STALOWA.

16. Warunkiem licytacji online jest założenie lub posiadanie konta w serwisie www.sklep.stalowa.art.pl. Aby wziąć udział w danej Aukcji, należy zalogować się na stronie stalowa.onebid.pl, używając dotychczasowych danych logowania do www.sklep.stalowa.art.pl: adresu e-mail oraz hasła. Po poprawnym zalogowaniu należy kliknąć na przycisk ‚Rejestracja’, wypełnić wszystkie wymagane pola w formularzu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

17. Aby brać udział w licytacji na żywo należy się zalogować na stalowa.onebid.pl i przejść do zakładki LICYTACJA. Jeśli Aukcja na żywo jeszcze się nie rozpoczęła lub właśnie została zakończona, na ekranie pojawi się informacja że licytacja na żywo jest niedostępna. W przypadku aktywnej Aukcji, po uzyskaniu połączenia (zwykle 2-3 sekundy) pojawi się aktualnie licytowana pozycja: zdjęcie, nazwa, krótki opis, aktualna cena, aktualny zwycięzca (Sala, Internet lub Ty). Aby złożyć ofertę należy kliknąć na duży przycisk ‚LICYTUJ’. Po kliknięciu zmieni się aktualna cena i informacja
o Uczestniku aktualnie prowadzącym w licytacji.

18. Uczestnik ma możliwość wcześniejszego ustanowienia limitów cenowych na wybrane przez siebie pozycje aukcyjne poprzez opcję Karta Limitów.

19. Uczestnik, który nie może wziąć udziału w licytacji osobiście, ma możliwość:
- wcześniejszego telefonicznego zgłoszenia chęci zakupu pracownikom Galerii STALOWA pod numerem +48 22 380 34 43, (+48) 606 864 943 lub mailowo pod adresem aukcje@stalowa.art.pl.
- ustawienia limitów cen zakupu poszczególnych prac zgodnie z pkt. 18 niniejszego Regulaminu.

20. Organizator pobiera opłatę organizacyjną w wysokości 15% ostatecznej wylicytowanej za daną pracę kwoty.

21. Licytacja danej pracy kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego Aukcjonera, a Uczestnik, który zaoferował w tym momencie najwyższą cenę, zawiera z Organizatorem umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i rezygnacji z zakupu.

22. Aukcjoner ma możliwość ostatecznego rozstrzygnięcia wszelkich ewentualnych sporów, a w sytuacji gdy nie jest to możliwe może ponownie wystawić daną pracę do licytacji.

23. Własność wylicytowanego dzieła sztuki przechodzi na Nabywcę dopiero po zapłaceniu pełnej ceny zaoferowanej podczas Aukcji powiększonej o opłatę organizacyjną w wysokości 15%.

24. Opłacenie wylicytowanej pracy możliwe jest:
- dla osób biorących udział w Aukcji w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, gotówką, bądź kartą płatniczą bezpośrednio po zakończeniu Aukcji przy opłaceniu całej kwoty. W przypadku wyrażenia chęci uregulowania należności w terminie późniejszym, Uczestnik Aukcji zobowiązany jest do uiszczenia bezpośrednio po zakończeniu Aukcji zaliczki w wysokości 10% wylicytowanej kwoty. Pozostałą kwotę winien jest wpłacić gotówką, kartą płatniczą lub przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji.
- dla osób biorących udział w Aukcji za pośrednictwem internetu lub telefonicznie przelewem bankowym w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia Aukcji lub gotówką, bądź kartą płatniczą w siedzibie Organizatora przy ul. Stalowej 26 w Warszawie.

25. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas logowania, rejestracji i licytacji drogą internetową zawsze stosujemy szyfrowaną transmisję danych kluczem SSL. Ponadto, wszystkie dane zapisane w bazie danych są szyfrowane, a system zabezpiecza bazy danych przed ujawnieniem ważnych informacji bądź uzyskaniem do nich dostępu osobom trzecim.

26. Po zakończeniu licytacji ostatniej pozycji, Aukcjoner ma prawo na wniosek Uczestnika ponownie wprowadzić do licytacji pozycje, które nie znalazły nabywców podczas pierwotnej licytacji. Uczestnicy biorący udział w licytacji online mogą to zrobić poprzez kliknięcie przycisku Ponów w zakładce Lista pozycji przy danej Aukcji.


AUKCJA INTERNETOWA:

 

27.   Aukcja zostanie przeprowadzona na stronie internetowej Organizatora  www.aukcje.stalowa.art.pl, na specjalnie stworzonej w tym celu platformie aukcyjnej. Wszystkie dzieła sztuki będące przedmiotem Aukcji licytowane będą równolegle.      

28. Nabywca nie płaci Organizatorowi żadnych dodatkowych opłat aukcyjnych. Warunkiem uczestnictwa w Aukcji jest zarejestrowanie się na stronie www.sklep.stalowa.art.pl i zaakceptowanie warunków niniejszego Regulaminu.   

29.   Każde zgłoszenie oferty kupna lub podbicie ceny na 2 minuty przed planowanym końcem Aukcji powoduje automatyczne uruchomienie dogrywki i czas Aukcji danego dzieła sztuki ulega przedłużeniu o 5 minut. Każde nowe przebicie na 2 minuty przed nowym końcem Aukcji powoduje kolejne przedłużenie licytacji o 5 minut. Aukcja danego dzieła sztuki kończy się w momencie, gdy od ostatniego przebicia ceny upłynie 5 minut i w tym czasie nikt nie zaoferuje wyższej ceny.

30.  Komputerowy system aukcyjny Galerii STALOWA automatycznie wysyła do Uczestników Aukcji maile z informacją, że ich oferta została przebita wraz z nową ceną oferowaną za dane dzieło sztuki przez innego Uczestnika Aukcji.

 

 


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0 PLN
Suma 0 PLN

Koszyk Realizuj zamówienie

Kategorie

Kontakt

Informacji udzielamy w godzinach pracy Galerii (pon.-pt. 12.00-19.00, sob.-nd. 12.00-17.00) pod numerem:

22 380 34 43

Możesz również wysłać e-mail >